Chinese   English

产品中心

杂环化合物(中间体类)

您当前所在页:首页 >> 产品中心 >> S-(-)-吲哚啉-2-羧酸
杂环化合物(中间体类) >> 吲哚系列 >>S-(-)-吲哚啉-2-羧酸
序列号:
ID003
产品名称:
S-(-)-吲哚啉-2-羧酸
CAS NO.:
79815-20-6
结构式:
产品信息:

品名:S-(-)-吲哚啉-2-羧酸

 

CAS NO: 79815-20-6 


产品用途:本品为新药——普力的中间体,主要用于治疗心脑血管疾病。


质量标准:  
    形状:  白色或黄色结晶粉末  
    含量:  ≥98.0%  
    熔点:  165℃-170℃  
  总杂质:  ≤2.0%  
    旋光:  -114°~ -118°  
    水分:  ≤0.5%  
灼烧残渣:  ≤0.2%  
 (R)-(+):  ≤0.15%